Mail ons:

Kosten

Op de tandheelkundige zorg die Thuistandarts levert, zijn verschillende typen tarieven van toepassing. Welke tarieven op uw situatie van toepassing zijn, hangt af van uw WLZ-indicatie. Hieronder leest u meer over de verschillende tarieven en wat dit betenent voor de kosten die u heeft aan uw behandeling. 

 

WLZ en tandheelkundige kosten

 

Heeft u een WLZ-indicatie? Dan kan het zijn dat de kosten voor uw tandheelkundige behandeling volledig door uw zorgverzekeraar worden betaald. Dit is het geval wanneer u een zorgzwaartepakket 5 (of meer) inclusief behandeling heeft. Wij declareren uw behandeling en mogelijk techniekwerk direct aan het zorgkantoor, u krijgt geen rekening en heeft dus ook geen kosten aan uw behandeling door Thuistandarts. 

Als uw zorgzwaartepakket lager is dan 5 of als uw WLZ-indicatie exclusief behandeling is, dan valt u onder de particuliere tarieven. Wat dit betekent voor de kosten van uw behandeling leest u hieronder.

 

Tarieven voor particuliere cliënten

 

Als uw zorgzwaartepakket lager is dan 5 of als uw WLZ-indicatie exclusief behandeling is, dan valt u onder de particuliere tarieven. Deze worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgesteld en zijn voor alle behandelaars gelijk. Meer informatie over de tarieven vindt u op deze pagina van allesoverhetgebit.nl. Of uw tandartsbehandeling (deels) door uw zorgverzekeraar wordt betaald, is afhankelijk van uw polis. Meestal is tandheelkundige zorg een aanvulling op uw basisverzekering. 

Voor een behandeling van meer dan 250,- euro krijgt u altijd eerst een offerte. Hierin zullen ook de kosten voor eventueel techniekwerk door het tandtechnisch laboratorium waar wij mee samenwerken zijn opgenomen. 

Machtiging voor extra tijd

Mocht uw gezondheidssituatie vragen om extra tijd voor het uitvoeren van een reguliere behandeling, dan kunnen wij namens u een machtiging aanvragen bij uw zorgverzekeraar om deze extra tijd uit uw basisverzekering vergoed te krijgen. Dit extra tijdtarief valt onder uw eigen risico, maar als u dit al heeft opgebruikt in een kalenderjaar komen deze kosten niet voor uw rekening. Of u voor een machtiging in aanmerking komt, is afhankelijk van uw individuele situatie. Heeft u vragen over deze machtiging of wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op.

Facturering via Infomedics

Valt u onder de tarieven voor particulieren? Dan krijgt u uw rekening via Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Voor meer informatie over Infomedics, klikt u hier